CONTACT INFO

Aleix Barrera-Corominas (Project Coordinator)
Universitat Autónoma de Barcelona
aleix.barrera@uab.cat
Plaça del Coneixement (Edifici G6-247)
08193 Bellatera (Cerdanyola del Vallès)
Phone +34 93 581 16 19

Send us your Feedback

I have read and accept the data protection policy